กลุ่มมาร์กซิสต์ศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Thammasat University Marxism Studies (TUMS) [English below]

TUMS แถลงการณ์
(แถลงการณ์ก่อตั้งกลุ่มตัวเต็ม)

กลุ่มศึกษาสร้างขึ้นมาเพื่อสร้าง “ปัญญาชนปฏิวัติ” หรือผู้ที่มีความรู้และความคิดแบบฝ่ายซ้ายที่มีใจอยากปฏิวัติสังคมให้เท่าเทียม ผ่านการศึกษาทฤษฎี ข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อวิพากษ์วิจารณ์ บนฐานความคิดฝ่ายซ้าย แล้วนำมาพูดคุยแบบเจอหน้ากันเป็นกิจวัตร ความถี่ไม่ต่ำกว่าอาทิตย์ละสองครั้ง หรือขึ้นอยู่กับสถาณการณ์และความต้องการของสมาชิก (ซึ่งทางกลุ่มได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง)

กลุ่มศึกษามีความแตกต่างจากกลุ่มจัดตั้ง กลุ่มจัดตั้งมีหน้าที่สร้างศูนย์ใจให้เข้มแข็ง ปลุกใจให้มีไฟในการต่อสู้ และการปรับทุกข์และผูกมิตรกันเพื่อเป็นผู้สนับสนุนทางใจ การจัดตั้งมักสนใจปริมาณคน ยิ่งจำนวนคนมากการจัดตั้งยิ่งใกล้ต่อการสำเร็จ ในขณะเดียวกันก็ยากต่อการควบคุมคุณภาพ ส่วนที่กลุ่มศึกษามีหน้าที่ส่งเสริมศูนย์หัว หรือความรู้ และไม่เน้นปริมาณของสมาชิกกลุ่ม แต่เน้นคุณภาพทางความรู้ของสมาชิก

ผู้จัดตั้งกลุ่มศึกษามองว่ามีเป้าประสงค์ให้สมาชิกเป็นฝ่ายซ้าย แต่มองว่ามุมมองแบบมาร์กซิสต์เป็นแค่มุมมองหนึ่งในการเข้าใจโลกปัจจุบันเท่านั้น เนื่องจากทุกมุมมองไม่สามารถอธิบายครอบคลุมทุกบริบท และมีผู้วิพากษ์วิจารณ์ข้อจำกัดของทฤษฎีเหล่านี้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งทฤษฎี ของมาร์กซ์ ดังนั้นสมาชิกกลุ่มศึกษาจึงมีหน้าที่ที่จะเอาความรู้และทฤษฎีที่ได้ศึกษาไปวิพากษ์และพัฒนาต่อยอดบนความเป็นฝ่ายซ้าย หรือเอาไปเผยแพร่และจัดตั้งกับคนกลุ่มอื่นๆ ด้วย ดังนั้นกลุ่มศึกษาไม่ได้ต้องการผลิตสมาชิกที่เป็นมาร์กซิสต์ แต่ต้องการผลิตสมาชิกที่เป็นฝ่ายซ้าย หรือตรงข้ามกับฝ่ายขวา

นอกจากนี้กลุ่มศึกษายังได้ใช้หลักการคอมมิวนิสต์มาใช้ในการบริหารจัดการ กล่าวคือการลดความเป็นเผด็จการของคนคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในการตัดสินใจ แล้วให้แนวทางของกลุ่มเป็นไปด้วยระบอบประชาธิปไตยที่ทุกคนมีสิทธิในตัดสินใจ การบริหารจัดการแบบคอมมิวนิสต์จะทำให้้ทุกคนเป็นเจ้าของกลุ่มอย่างแท้จริง

www.facebook.com/Tumarxisms

TUMS is an independent study group, originally founded in Thammasat University, that organises free socialist education classes. These classes cover theory and practice and allow students to become knowledge creators as well as imagine a truly democratic society through education.

TUMS also publishes educational materials and pamphlets (see below).

TUMS also contributes towards Din Deng articles and arranges joint education projects.

www.facebook.com/Tumarxisms

กิจกรรม International Revolutionary Meet & Greet คือกิจกรรมที่ทางกลุ่มมาร์กซิสต์ศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดร่วมกัน โดยตัวกิจกรรมเปิดโอกาสให้คนไทยได้ไปพบปะพูดคุยกับนักปฎิวัติ นักเคลื่อนไหว จากต่างประเทศ ว่าด้วยแนวคิดและการเคลื่อนไหว แลกเปลี่ยนความรู้และสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน ส่วนของกิจกรรมจะเป็นการพูดคุยตอบคำถามกับตัวแทนนักเคลื่อนไหวนักปฏิวัติจากต่างประเทศซึ่งทุกคนสามารถเข้าร่วมได้และมีล่ามสำหรับการแปลเป็นภาษาไทย สามารถติดตามกิจกรรมที่ใกล้จะถึงได้ที่ www.facebook.com/Tumarxisms/events

International Revolutionary Meet & Greet is a joint Din Deng TUMS program. The program is an opportunity for Thai people to engage with international liberation movements, ideas and activists, sharing knowledge and building solidarity. Typically these meetings consist of a guest talk followed by a Q&A/ discussion. All talks are open to the public and are live translated into Thai language. 

For any upcoming events please see: www.facebook.com/Tumarxisms/events

TUMS Members Article Contributions

The Empty Empathy: เธอจะเห็นใจผู้อื่นอย่างไร ถ้าไม่มีคำว่าเรา

The Empty Empathy: เธอจะเห็นใจผู้อื่นอย่างไร ถ้าไม่มีคำว่าเรา

ตั้งแต่เริ่มท่องโลกในโลกโซเชียลมีเดีย Empathy หรือ ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เป็นคำที่ผู้เขียนเห็นจนชินตา ไม่ว่าจะมีความรุนแรงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม อัตลักษณ์ และอื่นๆ Empathy ก็เป็นสิ่งที่ถูกยกขึ้นมาในข้อถกเถียงเสมอ ในบทความนี้ ผู้เขียนจะเล่าว่า Empathy มีบทบาทอย่างไรในโลกโซเชียลมีเดีย ผ่านการทบทวนความคิดของ Byung Chul Han ที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับเสรีนิยมใหม่  และทุนนิยมการสื่อสาร (Cognitive capitalism)

สรุปความและเรียบเรียง Meet & Greet สหาย Jodi Dean

สรุปความและเรียบเรียง Meet & Greet สหาย Jodi Dean

สรุปบทสนทนากิจกรรม QandA with Jodi dean โดยเฉพาะประเด็นที่ว่าเราจะไม่สามารถแก้ปัญหาประชาธิปไตยโดยไม่เปลี่ยนรูปแบบการถือครองกรรมสิทธิ์ หนังสือสามเล่มที่เธอคิดว่าเป็นงานเขียนสำคัญคือ The Communist Horizon, Crowds and Party, และ Comrade

เวียดนามเป็นประเทศสังคมนิยมหรือไม่

เวียดนามเป็นประเทศสังคมนิยมหรือไม่

ลูน่าเป็น Youtuber ชาวเวียดนามที่มีชื่อเสียงในเรื่องสังคมนิยมแบบเวียดนาม โดยเนื้อหาบนช่องของเธอมักจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยว การทำอาหาร และการพูดคุยเรื่องสังคมนิยม ซึ่งในบทความนี้เธอจะเล่าถึงความเป็นสังคมนิยมในเวียดนามตามแบบฉบับของเธอ พร้อมกับพาทุกท่านเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเวียดนามไปพร้อมกัน เนื่องด้วยบทความชิ้นนี้ถูกเขียนโดยลูน่า ซึ่งดัดแปลงมาจากวีดีโอในช่องของเธอในชื่อเดียวกัน ทุกอย่างที่เธอเสนอมาอาจไม่ใช่ข้อมูลในเชิงวิชาการแต่เป็นสิ่งที่เธออยากถ่ายทอดให้ทุกท่านได้รับรู้

มารู้จักกับ EZLN: ขบวนการการต่อสู้ของชนพื้นเมืองเม็กซิโก

มารู้จักกับ EZLN: ขบวนการการต่อสู้ของชนพื้นเมืองเม็กซิโก

รู้จักกับซาปาติสตา (EZLN) ขบวนการเคลื่อนไหวชนพื้นเมืองเม็กซิโก ที่ดำเนินการต่อสู้กับรัฐเม็กซิกันอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของพวกเขา แต่ EZLN ไม่ใช่ขบวนการชนพื้นเมืองชาตินิยมแบ่งแยกดินแดนหรือขบวนการต่อสู้เพื่อความเป็นเอกราชแต่อย่างใด กล่าวคือพวกเขาไม่ได้จองจำตัวตนของเขาเองไว้ในอุดมการณ์แค่แบบเดียว

ความรุนแรงของตำรวจ : วิธีการที่ผู้ประท้วงทั่วโลกใช้ต่อต้านความรุนแรงที่มาจากรัฐ

ความรุนแรงของตำรวจ : วิธีการที่ผู้ประท้วงทั่วโลกใช้ต่อต้านความรุนแรงที่มาจากรัฐ

กองกำลังตำรวจทั่วโลกมีกลวิธีในการจัดการควบคุมการประท้วงที่พวกเขาใช้ร่วมกัน และผู้ประท้วงก็ควรมีกลวิธีในการป้องกันตัวเองเช่นเดียวกัน บทความชิ้นนี้พาสำรวจขบวนการเคลื่อนไหวประท้วงอันแตกต่างหลากหลายและวิธีการที่พวกเขาใช้ในการรับมือความรุนแรงของตำรวจ พร้อมเคล็ดลับแบบต่าง ๆ ที่ผู้มีส่วนร่วมในการประท้วงนิยมใช้กัน

เผด็จการฟาสซิสต์ยุโรปแบบไทย ๆ

เผด็จการฟาสซิสต์ยุโรปแบบไทย ๆ

ด้วยคำสั่งปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม รัฐนิยม 12 ข้อได้ถูกประกาศใช้ ซึ่งคำสั่งนี้ประกอบด้วยทั้ง เรื่องการแต่งกายของประชาชนชาวไทย เรื่องภาษาและหนังสือไทยกับหน้าที่พลเมืองดี รวมไปถึงเรื่องกิจวัตรประจำวันว่าควรกินหรือนอนอย่างไรเวลาเท่าใด ซึ่งในเมื่อก่อนนั้นถือว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่ ทั้งข้อต่าง ๆ ในประกาศฉบับนี้ใช้บังคับกับทุกสิ่งเท่าที่จะเป็นไปได้  ด้วยเป้าหมายเพื่อสร้างนิยามความเป็นไทยของตัวเองและเผยแพร่ความเป็นไทยไปทั่วแผ่นดิน

แนวคิดว่าด้วยปรัชญาและสันติภาพของ ปิยบุตร แสงกนกกุล

แนวคิดว่าด้วยปรัชญาและสันติภาพของ ปิยบุตร แสงกนกกุล

Mouffe , ขบวนการฝ่ายซ้ายอื่น ๆ ทั่วโลก และ อ.ปิยบุตร ไม่เพียงแต่ต้องสู้กับแนวคิดแบบฝ่ายขวาจารีตเท่านั้น (Ethical แบบเก่าภายในประเทศ) แต่ต้องสู้กับความเชื่อใน “เศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่” “สำนึกแบบปัจเจกนิยมสุดขั้ว” ที่สร้างภาพฝันว่า “ใคร ๆ ก็ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ หากพยายามมากพอ พวกที่พ่ายแพ้เป็นพวกไร้ความพยายาม หาใช่ความผิดของรัฐหรือระบบใดๆ แต่เป็น “กลไกตามธรรมชาติ “ และตอบแทนผู้ศรัทธาส่วนใหญ่ที่ไม่ได้สังกัดในชนชั้นนายทุน ด้วยการไม่มีงานทำ,รัฐที่ไร้รัฐสวัสดิการ,หนี้ที่ไม่มีวันใช้หมด และ การโทษตัวเองว่าไม่มี “ความพยายามหรือศักยภาพ” มากพอ จนนำไปสู่อาการทางจิตต่าง ๆ

ฟรีแลนซ์ และจริยศาสตร์การทำงานแบบโปรแตสแตนท์

ฟรีแลนซ์ และจริยศาสตร์การทำงานแบบโปรแตสแตนท์

ภาพยนต์ ฟรีแลนซ์ ห้ามป่วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ (2015) ที่กำกับโดย นวพล ธำรงค์รัตนฤทธิ์ เป็นตัวอย่างที่หาได้ยากของภาพยนต์ไทยที่มีเนื้อหาแบบมาร์กซิสต์ โดยภาพยนต์เรื่องนี้ได้แฝงไปด้วยมุมมองการวิพากษ์ต่อระบบทุนนิยมและจริยศาสตร์การทำงานแบบโปรแตสแตนท์แบบมาร์กซิสต์ที่เราทั้งแบบแนบเนียนและตรงไปตรงมา