ต้นฉบับ: สหายS!nk

สหายเอ๋ย ใยเจ้าไม่รู้

หยดเลือดคราวเมษา หยาดน้ำตาครั้งพฤษภา
ห่ากระสุนเดือนตุลา ชัยชนะเมื่อมิถุนา

สหายเอ๋ย ใยเจ้าลืม

เสียงโห่ร้องในวันชุมนุม-แสงเทียนนับพัน
วันที่กระดูกสันหลังตั้งตรง
ความทระนงในเส้นทาง ขวากหนามที่เราร่วมฝ่า
ป่าคอนกรีตที่เราเคยจิบสุรา

สนทนาถึงทางออก…จากนรกแห่งนี้

สหายเอ๋ย ใยเจ้าลืม

ผองเพื่อนที่ถูกจองจำ
ความระยำของชนชั้นปกครอง
ความปรองดองภายใต้ศัตรูร่วม
ไฟที่ลุกท่วมบนภาพศักดิ์สิทธิ์
ความเป็นมิตรของเหล่าสหาย

ความตาย ..ของเหล่าวีรชน

สหายเอ๋ย ใยเจ้าไม่อาจคาดถึง

ความใฝ่ฝันที่ถูกช่วงชิง ชีวิตจริงที่เหมือนจะเลือกได้,
วันเกษียณที่ไม่มีทางมาถึง โอทีที่ไม่ใช่โอที
.
ความแปลกแยกต่อคนรอบตัว
ความเกรงกลัวต่ออนาคต
ความโป้ปดของเสรีนิยมใหม่
.
ใยจดจำท่วงท่าการก้มกราบ
จดจำภาพวาดลวงของสัจนิยมทุน
บุญคุณจอมปลอมของศักดินา
ภาพมายาของปัจเจกนิยม
เส้นทางยอดนิยมจากโรงงาน หรือ บริษัท

ที่ทอดยาว…ไปยังโรงพยาบาล

เพื่อนเอ๋ย ใยเจ้าไม่เสียดาย
.

ความเมตตาของสหายรุ่นก่อน
.
อนาคตของสหายรุ่นหลั

.

เพือนเอ๋ย.. ใยเจ้าลืมได้ลง